• Polska posiada jedne z największych w Europie i dobrze udokumentowane zasoby energii geotermalnej.
  • Dotychczasowa zagraniczna praktyka potwierdza ekonomiczne korzyści płynące z inwestycji w infrastrukturalne i produkcyjne systemy geotermalne.
  • Podziemne wody geotermalne jako czysty ekologicznie nośnik energii mogą i powinny odegrać ważną rolę w niektórych regionach Polski, także w produkcji rolniczej.
  • Energia geotermalna pozwala na systemową zmianę w strukturze i dynamice kosztów produkcji, stwarzając tym samym realną szansę na nie tylko lokalną konkurencyjność oferowanej produkcji szklarniowej.

 

actibio_szklarnictwo_230516