• Zgromadzenie praktycznej wiedzy, niezbędnych doświadczeń i wymaganych umiejętności w zespole odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia rozwój całej grupy.
  • Opracowanie modelowej jednostki produkcyjnej i przetwórczej dla optymalnej skali w pełni komercyjnego działania wraz z całym procesem deweloperskim.
  • Stworzenie unikalnego klastra i specjalistycznej wspólnoty dołączających producentów oraz obsługujących ich firm.
  • Pozyskanie strategicznych partnerów kapitałowych – prywatnych, instytucjonalnych i branżowych – dla finansowania kolejnych etapów rozwoju.
  • Wypracowanie komfortowej formuły dla trwalej współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi samorządami.
  • Powstanie i rozwój globalnie rozpoznawalnej marki ActiBio.

realizacja_przedsiewziecia