• Model działania i rozwoju oparty na technologicznej, produkcyjnej, logistycznej i kontraktowej franczyzy jako platformy dla kolejnych grupowych ujęć wody w pozostałych rejonach geotermalnego zagłębia.
  • Specjalnie wypracowany program umów franczyzowych dla rolników w strefie dostępu do wód geotermalnych, z gotową infrastrukturą produkcyjną i pełnym transferem operacyjnego know-how oraz specjalną ofertą kontraktacji na potrzeby dalszego specjalistycznego przetwórstwa.

program_franczyzowy