• Naturalne i kompletne źródło korzystnych mikroorganizmów, które poprawiają “wigor” roślin i zwierząt.
  • Niezbędny warunek dla ograniczenia lub wyeliminowania środków chemicznych, które obecnie dominują w całym uprzemysłowionym rolnictwie.
  • Najlepszy sposób na wzmocnienie naturalnej odporności roślin i zwierząt, prowadzący do wzrostu produkcji bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
  • Bardzo korzystny mechanizm poprawiający żyzność podłoża i wzbogacający przyswajalność wartości odżywczych.
  • Łatwe w obsłudze i korzystne dla środowiska zabiegi, zupełnie niegroźne dla wykonujących je osób.

probiotyczne_rolnictwo