• Instytut Biologicznie Aktywnej Żywności
  • Centrum Badawczo-Rozwojowe Probioterma