• Powstanie platformy dla rozwoju specjalistycznej przedsiębiorczości i klastrowego działania w procesie budowania trwalej wartości makroekonomicznej (Geotermalna Dekada).
  • Systemowe ożywienie sektora rolniczo-przetwórczego w regionach z dostępem do wód geotermalnych, dzięki zasadniczej zmianie w profilu jego przyszłego działania.
  • Strategiczne wsparcie dla idei gospodarki opartej na zdrowej żywności jako globalnej przewagi konkurencyjnej dla mniej uprzemysłowionego i bardziej rozproszonego rolnictwa w Polsce.
  • Zwiększenie produkcji organicznej i biologicznie aktywnej żywności (w grupie produktów oferujących cenową premię i znacznie bardziej odpornych na globalne zawirowania makroekonomiczne) w warunkach w pełni ekologicznych (światowy prozdrowotny paradygmat) pod nową polską marką.

KORZYSCI_GEOTERMALNE